نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


زمان آزمون دوره توجیهی کار تیمی و حل مسئله

 آزمون دوره توجیهی" کار تیمی و حل مسئله" روز یکشنبه مورخ 97/10/16 ساعت 15:30 لغایت 17:30 در تالار صبا برگزار می گردد.

در ضمن فایل مربوط به مباحث در لینک فایل ها و فرمها قرارداده شده است.