نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل


کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل در تاریخ 11 آبان ماه 98 در تالار اندیشه برگزار گردید.