فرم ها و آیین نامه هاآشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران(فایل POWER POINT)

فرهنگ سازمانی و ارتباط موثر در سازمان (فایل PDF)

آشنایی با تغذیه سالم (فایل RAR)

ارتباطات سازمانی (ویژه مسئولین دفاتر، رئیس دفتر، منشی) (فایل PDF )

کمکهای اولیه و اقدامات حیاتی (فایل Pdf)

کارتیمی و حل مساله (فایل Pdf)

اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری (فایل Pdf)

 

تعامل میان محیط خانواده و محیط شغلی (فایل PDF )

 

کنترل و پیشگیری دیابت (فایل PDF )
 

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران (فایل Power point )

جزوه دوره توجیهی کار تیمی و حل مسئله سال 97 (فایل1  و فایل2)

راهکارهای حفاظت از عملکرد مغز با تاکید بر تغذیه سالم  (فایلPOWER POINT)

پدافند غیر عامل (فایل POWER POINT)

فضای مجازی و سواد رسانه ای (POWER POINT)

مدیریت بحران(POWER POINT )